Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập trung thu hoạch lúa xuân

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Bình Lục tập trung thu hoạch lúa xuân
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Bình Lục đã tập trung nhân lực, huy động phương tiện, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa xuân đã chín.
470_2234.MXF.Still001.jpg
Do thời tiết khá thuận lợi và được thu hoạch bằng phương tiện cơ giới nên tiến độ thu hoạch lúa xuân ở huyện Bình Lục diễn ra khá nhanh. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 3.300 ha trên tổng số 7.850ha lúa xuân, đạt tỷ lệ 42,65;  năng suất ước đạt 67 tạ/ha. Các địa phương có tiến độ thu hoạch lúa nhanh như: Đồn Xá, Đồng Du, An Ninh, thị trấn Bình Mỹ… 
470_2224.MXF.Still001.jpg
470_2179.MXF.Still001.jpg
Thực hiện phương châm “Xanh nhà hơn già đồng", Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các HTXDVNN khẩn trương huy động tối đa máy gặt phục vụ thu hoạch nhanh, gọn, hiệu quả những diện tích lúa chín đạt từ 85 - 90% số hạt/bông trở lên. Cùng với đó,  tập trung kiểm tra, rà soát các phương án để triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa; tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp đảm bảo cho sản xuất vụ mùa năm 2024./.
Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục