Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Thống nhất phương án cưỡng chế giải toả, di dời tài sản trên đất thực hiện dự án tái định cư

Tuyên truyền, Phổ biến  
Bình Lục: Thống nhất phương án cưỡng chế giải toả, di dời tài sản trên đất thực hiện dự án tái định cư
Sáng ngày 4/6/2023, Ban Cưỡng chế huyện Bình Lục tổ chức hội nghị thống nhất phương án cưỡng chế, giải toả, di dời tài sản trên đất đối với hộ bà Trần Thị Hường, thôn đội 6, xã Ngọc Lũ. Đồng chí Nguyễn Đăng Định, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Cưỡng chế huyện đã thống nhất phương án cưỡng chế giải toả, di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc đối với hộ bà Trần Thị Hường theo Quyết định của UBND huyện Bình Lục để thực hiện dự án: Xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật tái định cư tại xã Ngọc Lũ phục vụ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

477_3270.MXF.Still001.bmp

Để việc cưỡng chế, giải toả, di dời tài sản thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Hường đảm bảo  theo đúng quy định của pháp luật, đồng chí Nguyễn Đăng Định, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với xã Ngọc Lũ khảo sát tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, chính xác; thiết lập hồ sơ biên bản chặt chẽ. Cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục