Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội thể dục thể thao(TDTT) huyện lần thứ IX

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Bình Lục tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội thể dục thể thao(TDTT) huyện lần thứ IX
Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân nên đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội TDTT huyện Bình Lục lần thứ IX cơ bản được hoàn tất.

Để đại hội TDTT huyện diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ và chu đáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định, ban tổ chức đại hội TDTT huyện Bình Lục đã thành lập các tiểu ban để phục vụ cho việc tổ chức Đại hội. Chủ động đầu tư kinh phí làm mới trên 500 băng zôn khẩu hiệu, tổ chức treo trên 1000 cờ các loại. Sửa chữa, nâng cấp các điều kiện cần thiết phục vụ cho lễ khai mạc và hoạt động thi đấu 10 bộ môn trong chương trình. Quy mô và thời gian tổ chức đại hội, đảm bảo biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định khi tổ chức giải đấu.

Thông qua đại hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. Đại hội cũng là dịp để tuyển trọn những vận động viên có thành tích cao tham gia đại hội TDTT tỉnh thời gian tới./.


Đài Bình Lục