Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tổ chức ký kết giao ước thi đua khối Nội chính và các cơ quan

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục tổ chức ký kết giao ước thi đua khối Nội chính và các cơ quan
​Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Bình Lục vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 khối Nội chính và các cơ quan.

01365.MTS.Still001.jpg

​Hội nghị đã thông qua dự thảo nội dung giao ước thi đua năm 2022 của 20 đơn vị trong khối và dự thảo quy chế tổ chức hoạt động, quy định nội dung, tiêu chí, phương pháp chấm điểm và bình xét thi đua của khối năm 2022. Các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất thông qua nội dung thi đua, Quy chế tổ chức hoạt động của khối năm 2022 và tiến hành ký kết giao ước thi đua với các nội dung chủ yếu: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng.  Tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị các đơn vị. Hướng phong trào thi đua gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chú trọng đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng với quyết tâm xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.  Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị chấp hành các nội quy, quy chế làm việc của ngành, cơ quan, đơn vị./.Đài Bình Lục