Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2022
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Lục đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2022.

00600.MTS.Still002.jpg

Tham gia lớp học có 75 quần chúng ưu tú, trong đó có 45 thanh niên trong diện sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân được các chi bộ trực thuộc  Huyện ủy và đảng bộ các xã, thị trấn  giới thiệu. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu, tìm hiều và học tập 5 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng như: Khái lược lịch sử Đảng CSVN; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

00277.MTS.Still001.jpg

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng, những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng thấu hiểu sâu sắc hơn bản chất, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đó, từng học viên xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, thanh niên trong diện nhập ngũ sẽ ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ luật trong môi trường quân ngũ để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quê hương giao phó./.

 


Đài truyền thanh