Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ


Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu.

Sau khi triển khai hiệu quả điểm Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ tại 3 xã: Tràng An, Bối Cầu và An Ninh, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Bình Lục đã triển khai đại trà Quyết định tại tất cả các xã, thị trấn. Sau 5 năm, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của Bình Lục đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã dần được hình thành và phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 68,9% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, 50,5% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 65,7% thôn xóm được công nhận “Cộng đồng học tập”, 83,5% trường học đạt  danh hiện “Đơn vị học tập” và 100% các xã, thị trấn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Phát huy kết quả đạt được, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Bình Lục đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; nâng cao chất chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình trong toàn huyện nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Nhân dịp này, UBND huyện Bình Lục đã biểu dương khen thưởng cho 63 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”./.


Đài Bình Lục