Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tổng kết công tác tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục tổng kết công tác tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

01733.MTS.Still001.jpg

​Năm 2021, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp huyện Bình Lục đã  làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và quản lý các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ cơ sở. Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và tổ chức đoàn thể đã có sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền các chức sắc, chức việc, các tín đồ, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Do vậy, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, đồng bào các tôn giáo đoàn kết, an ninh tôn giáo được đảm bảo. 

01781.MTS.Still001.jpg

Việc  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2021 được Bình Lục triển khai gắn với thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên các lĩnh vực; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được tăng cường, củng cố; tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh.

01776.MTS.Still001.jpg

Nhiệm vụ trọng năm 2022 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ- công tác tôn giáo huyện Bình Lục tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở đối với công tác tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ...


Đài truyền thanh Bình Lục