Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục: Triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
Chiều ngày 27/4/2021, Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Trần Xuân Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Ngô Thị Khanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, thành viên BCĐ bầu cử huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn

00678.MTS.Still001 (1).jpg

Theo kế hoạch từ ngày 4/5 đến ngày 13/5/2021, Ban Thường trực Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục sẽ tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 9 cuộc tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và 21 cuộc tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử HĐND của đơn vị mình đảm bảo xong trước ngày 20/5.

00684.MTS.Still001 (1).jpg

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phát huy vai trò trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy trình, quy định để cử tri hiểu rõ hơn người ứng cử. Trên cơ sở đó, cử tri cân nhắc, sáng suốt lựa chọn, bầu những người đủ có đức, có tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân làm đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

00731.MTS.Still001 (1).jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Trần Xuân Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện yêu cầu: các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan sinh động về bầu cử; nắm  bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên của công dân; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự để huyện, các địa phương tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại  biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.


Đài truyền thanh Bình Lục