Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước mắt về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước mắt về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Chiều ngày 10/1/2022, Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Bình Lục vừa triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước mắt về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Dự có đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Ngô Thị Khanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; LĐLĐ huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo về thực hiện QCDC các cấp trên địa bàn huyện Bình Lục đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tuyên truyền việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả  các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện về Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và hưởng thụ".

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề cần thực hiện, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022. Trước mắt, các địa phương cần tập trung tổ chức  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 theo đúng Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện xong trong tháng 1 năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh 34 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để các cơ quan, địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2022, thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế- xã hội"./.


Đài truyền thanh