Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã An Nội

Tuyên truyền, Phổ biến  
Bình Lục: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã An Nội
Phòng Tư pháp huyện Bình Lục vừa phối hợp với UBND xã An Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

470_7884.MXF.Still001.jpg

Gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn, hội viên các hội đoàn thể xã An Nội đã được Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp truyền đạt những dung cơ bản liên quan đến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đi sâu đề cập một số vấn đề pháp lý, các tình huống dễ phát sinh trong quá trình sử dụng đất, trong đó mạnh đến thủ tục cho, tặng, thừa kế đất quyền sử dụng đất; điều kiện thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất; các vi phạm trong sử dụng đất. 

470_7902.MXF.Still001.jpg

Đồng thời nêu rõ 4 trường hợp Nhà nước thu hồi đất, đó là: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe doạ tính mạng con người. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã thực hiện việc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân có nhu cầu.

470_7872.MXF.Still001.jpg

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ và nhân dân trong xã nắm được các quy định của pháp luật về đất đai; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện Luật Đất đai, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện