Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại thị trấn Bình Mỹ

Tuyên truyền, Phổ biến  
Bình Lục tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại thị trấn Bình Mỹ
Phòng Tư pháp huyện Bình Lục vừa phối hợp với UBND thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định của luật đất đai về bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất.

00790.MTS.Still001.jpg

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu đã được báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến một số nội dung cơ bản liên quan đến một số quy định về bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất, những loại tội phạm có khả năng phát sinh liên quan đến công tác GPMB; hoạt động vận động người dân có đất bị thu hồi thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án kịp tiến độ.

​Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã viết phiếu khảo sát đánh giá tình hình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt rõ, hiểu sâu hơn các quy định của pháp luật liên quan đến GPMB, từ đó sâu sát, kịp thời hỗ trợ, vận động những hộ dân có đất bị thu hồi, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân./.


Đài Bình Lục