Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục.

Tin tức - Sự kiện  
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục.

Đoàn kiểm tra bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục.


Tại buổi kiểm tra đồng chí lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã kiểm tra thao trường, vật chất huấn luyện các nội dung như: Chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, các binh chủng, ngành và 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật là;  Cải tiến kỹ thuật dụng cụ dò gỡ mìn đa năng; Cải tiến kỹ thuật súng ngắn K54; Cải tiến kỹ thuật mục tiêu vận động từ xa bằng nguồn điện 12 vôn.

01603.MTS.Still001.jpg

​Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện của ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục, đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung; chú trọng đảm bảo an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện các đối tượng; thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19./.

 

 


đài truyền thanh Bình Lục