Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BTV Huyện ủy Bình Lục làm việc với BTV Đảng ủy xã Bồ Đề về việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tin tức - Sự kiện  
BTV Huyện ủy Bình Lục làm việc với BTV Đảng ủy xã Bồ Đề về việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Sáng 28/9, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Lục làm việc với BTV Đảng ủy xã Bồ Đề về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã Bồ Đề.

01338.MTS.Still001.jpg

Theo báo cáo của BTV Đảng ủy xã Bồ Đề từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ban chấp hành đảng bộ, BTV đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Đảng ủy, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, quy chế làm việc, đề án, chương trình hành động... trong đó có 4 nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa các nghị quyết của Huyện ủy, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trong công tác xây dựng Đảng, Bồ Đề luôn coi trọng việc học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; thực hiện hiệu quả các mô hình nhằm giúp đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phương. Việc xây dựng các tổ chức cơ sở đảng luôn được củng cố và coi trọng, đã cử 23 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, dự kiến đến cuối năm 2022 kết nạp được 13 đảng viên mới. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng chống tham nhũng... được coi trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có 5 cuộc đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới. Các chỉ tiêu KT-XH cơ bản hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ được thực hiện tốt; Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao tiếp tục được duy trì và phát triển. Các hoạt động văn hoá- xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội… triển khai kịp thời; an ninh- quốc phòng giữ vững.

Tại hội nghị, BTV Đảng ủy xã Bồ Đề đã kiến nghị, đề xuất với BTV Huyện ủy, UBND, các ngành chức năng của huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giúp địa phương duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao; tạo cơ chế, chính sách để địa phương xây dựng, nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân...

01333.MTS.Still001.jpg

Tổng hợp ý kiến đóng góp của BTV Huyện ủy, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Bồ Đề từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời đề nghị BTV Đảng ủy xã tiếp thu ý kiến của BTV Huyện ủy, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy đảm bảo sát thực tình hình cụ thể địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ trong tình hình mới. Coi trọng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận…, nhất là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết hiệu quả đơn thư, khiếu nại; coi trọng công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính. Đặc biệt, chủ động phối hợp, huy động các nguồn lực thực hiện tốt việc xã hội hóa để xây dựng NTM nâng cao; chú trọng xây dựng các mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường các nguồn thu, phát huy các ngành nghề, dịch vụ của địa phương… ​


Trung tâm VH,TT&TT huyện