Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bình Lục về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Tin tức - Sự kiện  
BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bình Lục về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Chiều 23/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bình Lục về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và BTV Huyện ủy Bình Lục. 

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Bình Lục về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các Chương trình, Đề án để thực hiện 03 khâu đột phá theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đạt được những kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp từng bước tinh gọn; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của HĐND, UBND có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp không ngừng được nâng cao.

MTTQ, các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, khẳng định được vị trí, vai trò phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kinh tế - xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển.

Sản xuất nông nghiệp phát triển đúng hướng. Chủ trương tích tụ ruộng đất để xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết tổ chức sản xuất nông sản sạch, chất lượng cao, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường đạt kết quả tích cực; tỷ lệ cơ giới hóa vào sản xuất tăng nhanh góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân.

Phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất CN- TTCN giữ vững tốc độ tăng trưởng; giá trị xuất khẩu tăng mạnh. Văn hoá, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; giáo dục, đào tạo ổn định và có bước phát triển; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid -19 của huyện luôn chủ động đi trước một bước, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Bình Lục về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành nội dung thảo luận

Bên cạnh những kết quả đạt được,  BTV Huyện ủy Bình Lục cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố ở một số địa phương còn hạn chế; sinh hoạt chuyên đề còn ít, chưa tích cực đổi mới nội dung; việc phát triển đảng viên đối với thanh niên nông thôn gặp nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo giám sát thường xuyên của Đảng ủy và UBKT Đảng uỷ cơ sở có việc còn hạn chế; việc kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn ít.

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, nghiêm túc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở có lúc, có việc chưa thật sự tập trung sâu sát, quyết liệt. Chưa khai thác và phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của huyện…

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Bình Lục về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, BTV Huyện ủy Bình Lục đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến: kiện toàn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; lập, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện; thành lập KCN Bình Lục; đầu tư một số tuyến đường chiến lược; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ các khu, cụm CN…

Trên cơ sở báo cáo của BTV Huyện ủy Bình Lục, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã tập trung đánh giá, cho ý kiến về những tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà huyện đã đề ra trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Bình Lục phải quyết liệt trong công tác GPMB các dự án; chú trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về đầu tư các tuyến đường, Bình Lục phải tập trung đánh giá lại các tuyến đường để tập trung đầu tư có hiệu quả ở những tuyến cần ưu tiên phát triển. Về chủ trương xây dựng khu đô thị sinh thái, đồng chí lưu ý Bình Lục cần đánh giá lại định hướng xây dựng đô thị sinh thái vì đây là vấn đề khó…

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Bình Lục về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Các đại biểu dự buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của BTV Huyện ủy Bình Lục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu của Bình Lục.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực hiện, tạo sức lan tỏa trong Đảng bộ và xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 23/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; vừa bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm đầy đủ vắc xin. Triển khai tiêm chủng cho các đối tượng đảm bảo an toàn và độ bao phủ cao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, đánh giá kết quả đã đạt được để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tới; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó cần tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tâp trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tích cực triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi đã có hiệu quả cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản sạch Bình Lục. Tiếp tục huy động các nguồn lực để củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng cường thu hút đầu tư các dự án mới tạo điều kiện để phát triển thương mại dịch vụ và các làng nghề truyền thống. Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường cụm công nghiệp, làng nghề và chăn nuôi... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, môi trường. Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy nhưng giá trị văn hóa tinh thần, truyền thống đặc trưng của con người Bình Lục, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Cùng đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân, không để đơn thư vượt cấp, kéo dài...​


Báo Hà Nam