Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các tiểu ban diễn tập triển khai nhiệm vụ bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Các tiểu ban diễn tập triển khai nhiệm vụ bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
Để bảo đảm các nhiệm vụ phục vụ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, tiểu ban nội dung và tiểu ban bảo đảm diễn tập huyện Bình Lục tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban.

00768.MTS.Still001.jpg

Theo đó, tiểu ban nội dung tham mưu cho ban chỉ đạo, ban tổ chức chỉ đạo các phòng, ban soạn thảo đầy đủ các nội dung văn kiện kế hoạch theo đúng hướng dẫn của các đơn vị, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch đề ra. Giúp ban chỉ đạo, ban tổ chức soạn thảo hệ thống văn kiện chỉ đạo, văn kiện diễn tập và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị và các khu vực diễn tập theo đúng quy định.Tiểu ban bảo đảm diễn tập chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ diễn tập, đồng thời có phương án để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn về người và vũ khí trang bị cho các lực lượng tham gia diễn tập.

01503.MTS.Still001.jpg

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Tiểu ban nội dung và tiểu ban bảo đảm diễn tập sẽ thực thiện tốt các nội dung theo kế hoạch, góp phần đảm bảo cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Lục diễn ra theo đúng thời gian quy định./.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục