Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v tổ chức đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn huyện Bình Lục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành  
Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v tổ chức đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn huyện Bình Lục