Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuẩn bị các điều kiện triển khai đăng ký phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Chuẩn bị các điều kiện triển khai đăng ký phiếu lý lịch tư pháp trên VneID
Thời gian tới, thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID), người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet… một cách thuận tiện, nhanh chóng, thao tác đơn giản mà không phải mất thời gian, công sức đi đến và chờ đợi ở các cơ quan có thẩm quyền.

Tại Hà Nam, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị chức năng có liên quan đang phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm triển khai thực hiện mô hình “Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID” theo đúng kế hoạch.

Mô hình "Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID" là một trong 43 mô hình cụ thể của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) tại Hà Nam đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển VNeID để ứng dụng phát triển công dân số trên địa bàn tỉnh trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo; liên thông dữ liệu… hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Việc thực hiện mô hình “Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID” giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID còn giúp người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi được trạng thái xử lý của hồ sơ và nhận được phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID hoặc email, không cần phải chờ đợi hoặc nhận giấy tờ qua đường bưu điện; đồng thời có thể sử dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính khác mà không cần phải cung cấp bản giấy, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Cán bộ Công an phường Châu Sơn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Quy trình kê khai trên VNeID gồm 17 mục thông tin nhưng một số nội dung đã có sẵn do liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; người dân chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn là hoàn thiện. Ngoài bản điện tử được cấp trên VNeID, công dân có thể chọn cấp thêm bản giấy và nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh hoặc thông qua bưu điện.

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy. Đối với các cơ quan Nhà nước sẽ tái sử dụng các kết quả, phiếu lý lịch tư pháp điện tử để áp dụng ngay vào các thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy, qua đó giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội.

Thông qua sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ bảo đảm tính công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và bảo mật thông tin, cũng như ứng dụng hiệu quả VNeID trong giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Theo ông Ngô Đức Mậu, Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp, nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả mô hình “Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID” tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nam đã ban hành kế hoạch yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. Xác định cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện mô hình; nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành. Cũng như khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai thực hiện mô hình.

Đến thời điểm này, các đơn vị có liên quan cũng đang phối hợp triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật bảo đảm triển khai thực hiện mô hình cũng như đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tới người dân và doanh nghiệp…

Cụ thể, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt và xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID của công dân; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu xác minh thông tin lý lịch tư pháp để cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật… Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT tỉnh hoàn thiện kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Phần mềm Lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và VNeID; nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh bảo đảm hoạt động thông suốt…

Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID hiện đang được thực hiện thí điểm tại thành phố Hà Nội và Thừa Thiên Huế, bước đầu ghi nhận đạt những kết quả tích cực, sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai cũng cho thấy một số vướng mắc, hạn chế… Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ. Sau thời gian thí điểm (từ 22/4 đến 22/6/2024) việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID sẽ được đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên toàn quốc.


Báo hà nam