Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển đổi 70ha đất lúa cốt cao và đất mạ mùa sang trồng cây màu

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Chuyển đổi 70ha đất lúa cốt cao và đất mạ mùa sang trồng cây màu

Vụ Xuân năm nay, các địa phương trong huyện tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa cốt cao và đất mạ mùa sang trồng cây màu.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, toàn huyện đã chuyển đổi được 70 ha đất lúa cốt cao và đất mạ mùa sang trồng cây màu vụ xuân. Những diện tích chuyển đổi chủ yếu được trồng các loại cây hàng hoá, như: Ngô nếp, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ….

Việc chuyển đổi đất lúa cốt cao và đất mạ mùa sang trồng cây màu vụ Xuân giải quyết khó khăn về lấy nước đổ ải, làm đất đầu vụ, chủ động thời vụ gieo mạ mùa; đồng thời, giúp nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện