Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CLB Hưu trí lãnh đạo chủ chốt huyện Bình Lục thăm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn

Tin tức - Sự kiện  
CLB Hưu trí lãnh đạo chủ chốt huyện Bình Lục thăm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn
CLB Hưu trí lãnh đạo chủ chốt huyện Bình Lục vừa tổ chức đi thăm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn huyện.

01614.MTS.Still001.jpg

Tại xã Vũ Bản, CLB đã đến thăm và tìm hiểu thực tế tại HTX Rượu Vọc. Được thành lập từ năm 2017 với 70 thành viên, HTX luôn duy trì ổn định sản lượng và doanh thu. Trung bình mỗi năm, HTX đạt sản lượng trên 60.000 lít rượu, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. HTX có 2 sản phẩm đạt Occop 4 sao. Sản phẩm rượu của HTX chủ yếu cung cấp thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

01641.MTS.Still001.jpg

Tại xã An Đổ, CLB đến thăm mô hình nuôi bò thịt của hộ gia đình ông Văn Trung Tuyến. Mô hình có diện tích 3,3ha có tổng đầu tư kinh phí trên 50 tỷ đồng. Mô hình luôn duy trì số lượng từ 350-500 con bò 3B, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

​Tại các nơi đến thăm, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện Bình Lục đánh giá cao và biểu dương sự năng động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm của các gia đình; các mô hình đã góp phần giải quyết việc ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền các xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần đưa huyện Bình Lục ngày càng phát triển.


Trung tâm VH, TT&TT Bình Lục