Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an huyện Bình Lục: Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử

Tin tức - Sự kiện  
Công an huyện Bình Lục: Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử
Xác định bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử dại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ  Công an huyện Bình Lục luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm với quyết tâm chính trị cao nhất.

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an huyện Bình Lục đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, chú trọng đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án dư luận quan tâm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là các địa bàn trọng điểm, không để “bị động, bất ngờ".

Ngoài việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bầu cử, Công an huyện Bình Lục yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, nắm vững, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ. Trong ngày diễn ra bầu cử, ngoài triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện sẽ bố trí từ 1-2 công an chính quy tại các điểm bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu có dấu hiệu phức tạp bố trí từ 3-5 công an chính quy để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân./.


Đài truyền thanh Bình Lục