Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an huyện Bình Lục tuyên truyền 10 điểm mới của Luật Căn cước cho cán bộ và nhân dân xã An Ninh

Tuyên truyền, Phổ biến  
Công an huyện Bình Lục tuyên truyền 10 điểm mới của Luật Căn cước cho cán bộ và nhân dân xã An Ninh
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Bình Lục vừa phối hợp với xã An Ninh tổ chức truyền truyền 10 điểm mới của Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024; Các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho cán bộ và nhân dân xã An Ninh.

Trong thời gian ½ ngày cán bộ và nhân dân xã An Ninh đã được Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Bình Lục tuyên truyền 10 điểm mới của Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024: Thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 01/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước; Thẻ Căn cước mới bỏ thông tin quê quán; nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng thay bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú;  Mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử; Quy định thu thập thông tin sinh trắc học;  Quy định về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước. Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ và nhân dân xã An Ninh còn được tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp nhân dân hiểu rõ điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai.  Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân đề phòng các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng./.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục