Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cống hiến trí tuệ, lòng nhiệt huyết vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước

Tin tức - Sự kiện  
Cống hiến trí tuệ, lòng nhiệt huyết vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước
Chương trình hành động của ông Lã Thành Nam - Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Lục, ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị  bầu cử số 7.

       Được cử tri nơi công tác giới thiệu; cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được UBMTTQ các cấp hiệp thương tham gia ứng cử bầu vào đại biểu HĐND huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình, rèn luyện ý chí và năng lực; luôn chủ động tham mưu, giám nghĩ, giám làm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi chung của cơ quan, đơn vị.

         Là chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân tôi luôn ý thức và nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, do đó tôi sẵn sàng hi sinh và luôn tiên phong đi đầu trong bất kỳ tình huống tác chiến, tình huống khó khăn, gian nguy nào mà Nhà nước, nhân dân cần (Như: Đấu tranh chống lại việc vi phạm chủ quyền đất nước; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh). Trong thực hiện trách nhiệm là đại biểu HĐND:

        Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri; chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo cử tri về hoạt động của mình đúng quy định; báo cáo kết quả của kỳ họp HĐND, phổ biến Nghị quyết HĐND và vận động cùng nhân dân thực hiện Nghị quyết đó. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, phải kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền để giải quyết, đồng thời thông báo kịp thời về kết quả giải quyết cho nhân dân.

         Trong thực hiện chức trách nhiệm vụ trên cương vị công tác: Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác chuyên môn; chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân sự, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, sức chiến đấu cao; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng các tiềm lực trong KVPT, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập ở các cấp; bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và thực hiện các đề án của UBND tỉnh về công tác Quân sự - Quốc phòng. Đồng thời tham mưu giải quyết tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin tuyệt đối của Đảng, Nhà nước; của hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân đối với lực lượng vũ trang nói chung, đối với quân đội nhân dân nói riêng; xây dựng, giữ vững hình ảnh tốt đẹp về Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân.

           Trách nhiệm của bản thân, gia đình nơi cư trú: Luôn gương mẫu trong chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong tục tập quán của địa phương; giữ gìn mối đoàn kết gia đình, thôn xóm, đồng thời tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động, phong trào của địa phương phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương./.

 


Đài truyền thanh Bình Lục