Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai mặt bằng vị trí các thửa đất xây dựng mẫu nhà nhà liền kề & biệt thư và Hồ sơ thiết kế mẫu ...

Tin tức - Sự kiện Thông tin cần biết  
Công khai mặt bằng vị trí các thửa đất xây dựng mẫu nhà nhà liền kề & biệt thư và Hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Mặt bằng vị trí các thửa đất xây dựng mẫu nhà nhà liền kề (xem chi tiết tại đây)
Hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (xem chi tiết tại đây)​​