Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 12-CV/HU ngày 23/7/2020 V/v xin ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng két công tác phòng,, chống tham ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 12-CV/HU ngày 23/7/2020 V/v xin ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng két công tác phòng,, chống tham nhũng từ khi thành lậpBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng ngày 1/2/2013 đến nay