Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 249/UBND-KT&HT ngày 28/4/2020 V/v tham gia ý kiến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công và kin...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Trả lời tổ chức cá nhân đối với các văn bản xin ý kiến  
Công văn số 249/UBND-KT&HT ngày 28/4/2020 V/v tham gia ý kiến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công và kinh doanh các sản phẩm cơ khí xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục
Tin liên quan