Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 344/CV-UB ngày 20/6/2019 V/v tham gia đóng góp ý kiến về mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí cho 2 xã đăng ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 344/CV-UB ngày 20/6/2019 V/v tham gia đóng góp ý kiến về mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí cho 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019