Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 523/UBND-CV ngày 12/9/2020 xin ý kiến về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu hồi, giao đất cụm công nghiệp

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 523/UBND-CV ngày 12/9/2020 xin ý kiến về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu hồi, giao đất cụm công nghiệp