Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn khối dân Đảng, nhiệm kỳ 2023-2028

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Công đoàn khối dân Đảng, nhiệm kỳ 2023-2028
Chiều 28/3, Công đoàn khối dân Đảng huyện Bình Lục đã tổ chức "Đại hội Công đoàn khối dân Đảng, nhiệm kỳ 2023-2028".

470_4229.MXF.Still001.jpg

Dự đại hội có  đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; đoàn viên Công đoàn khối dân Đảng.

470_4247.MXF.Still001.jpg

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với các cơ quan, các tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, giám sát việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã thăm hỏi 30 công đoàn viên với số tiền 15 triệu đồng; tặng quà cho 60 cháu là con của đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu; quyên góp ủng hộ 1 đoàn viên có con bị tai nạn giao thông với số tiền là 31 triệu đồng. Bên cạnh đó, 100% đoàn viên công đoàn cơ quan đã tích cực ủng hộ các quỹ như quỹ xã hội công đoàn, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa…

470_4228.MXF.Still001.jpg

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động vững mạnh, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và công đoàn cấp trên, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19… Ban Chấp hành Công đoàn cũng tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tham gia các cuộc thi do Liên đoàn Lao động huyện phát động; tích cực vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.

470_4281.MXF.Still001.jpg

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn khối dân Đảng cũng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công chức, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đều phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phát động phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động với trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Song song với đó là phong trào "Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả" gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu".

470_4289.MXF.Still001.jpg

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn khối dân Đảng đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn đã nghiên cứu tài liệu, văn bản liên quan đến công tác công đoàn, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức. 

470_4225.MXF.Still002.jpg

Công tác vận động nữ cán bộ, công chức, lao động được coi trọng. Lãnh đạo cơ quan và công đoàn luôn quan tâm phát triển công tác nữ công, tạo mọi điều kiện đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ. Tổ nữ công - Công đoàn khối dân Đảng gồm 31 chị em trong tổng số 56 cán bộ công nhân viên chức. Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" luôn được Tổ nữ công triển khai sâu rộng, có hiệu quả. 100% nữ đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới trong nữ đoàn viên.

Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Công đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Bình Lục, Nghị quyết Đại hội Công đoàn khối dân Đảng nhiệm kỳ 2017-2022. 

Như vậy, nhìn chung, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Công đoàn khối dân Đảng đã đạt được một số thành công như tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên công đoàn; chăm lo quyền lợi, đời sống cho đoàn viên; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Trong nhiệm kỳ tới, để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, Ban Chấp hành Công đoàn khối dân Đảng đã đề ra một số giải pháp, như thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới tổ chức công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công chức và người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy, của Liên đoàn Lao động huyện về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khoá XII) về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

470_4290.MXF.Still001.jpg

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH khoá mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn huyện trong thời gian tới. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khối dân Đảng đã bầu ra chức danh chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ khối nhiệm kỳ 2023-2028.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện