Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu MTTQ xã An Nội nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Đại hội đại biểu MTTQ xã An Nội nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày 15,16 /3/2024 , xã An Nội tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Đăng Định, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

470_6399.MXF.Still001.jpg

Dự đại hội có đồng chí Ngô Thị Khanh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo Ban dân vận Huyện uỷ; Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, giám đốc các HTXDVNN, hiệu trưởng các trường học, bí thư, trưởng thôn và người con quê hương xã An Nội; đặc biệt đại hội có sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn xã.

470_6404.MXF.Still001.jpg

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UB MTTQ Việt Nam xã An Nôi đã thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

470_6406.MXF.Still001.jpg

Trong những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, Nhân dân trong xã luôn đoàn kết một lòng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức phát động, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đổi mới, phát triển của địa phương. Thực hiện Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ xã đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xã hiến trên 1.150 m2 đất, đóng góp trên 1000 ngày công để làm các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn.

470_6448.MXF.Still001.jpg

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", quỹ "Vì người nghèo" xã đã huy động được 61 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của MTTQ tỉnh, huyện đã hỗ trợ xoá 10 nhà không an toàn cho hộ nghèo; xây mới, sửa chữa 5 nhà cho hộ chính sách, người có công có khó khăn về nhà ở….qua đó góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0.89% theo tiêu chí mới.

470_6462.MXF.Still001.jpg

MTTQ xã đã tổ chức và hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân: phối hợp tổ chức 34 cuộc giám sát và phản biện xã hội về việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, việc thu chi các khoản tiền hỗ trợ cụm dân cư, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

470_6478.MXF.Still001.jpg

Phát huy những kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã  An Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên. Mặt trận Tổ quốc, Ban công tác mặt trận tổ chức tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong hệ thống mặt trận, các tầng lớp Nhân dân đạt tỷ lệ 100%; 100% khu dân cư trong xã chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm. Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ chủ chốt MTTQ xã, Ban công tác mặt trận được tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận, bồi dưỡng kiến thức.

470_6471.MXF.Still001.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Thị Khanh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà MTTQ xã An Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng trong nhiệm kỳ tới MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực xây dựng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc  vì mục  tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

470_6481.MXF.Still001.jpg

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nội khóa XXXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên họp thứ nhất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XXXI;  hiệp thương cử  đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Bình Lục  lần lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029. ​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục