Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NGƯỜI CAO TUỔI XÃ VŨ BẢN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021 -2026.

Tin tức - Sự kiện  
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NGƯỜI CAO TUỔI XÃ VŨ BẢN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021 -2026.

      ​Ngày 16 tháng 3 năm 2021 hội người cao tuổi xã Vũ Bản đã tổ chức đại hội đại biểu người cao tuổi xã lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là hội người cao tuổi tổ chức đại hội đầu tiên để tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội hội người cao tuổi của huyện Bình Lục.


    Về dự đại hội có đ/c Chu Phương - TVHU - trưởng ban tổ chức huyện ủy, các đ/c lãnh đạo huyện ủy viên phụ trách xã,  đ/c Nguyễn Văn Hưng -  trưởng ban đại diện người cao tuổi của huyện. Các đ/ c lãnh đạo đảng, chính quyền, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã Vũ Bản, các đ/c trong thường vụ hội người cao tuổi xã qua các thời kỳ và 167 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.500 hội viên của 20 chi hội đã về dự.

Nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi xã Vũ Bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội. Theo đó, Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “ Tuổi cao – gương sáng". Phát huy vai trò của người cao tuổi, cán bộ, hội viên ngươi cao tuổi xã Vũ Bản đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương như: Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào khuyến học, khuyến tài và thương xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con cháu, gia đình và Nhân dân trong khu dân cư thực hiện hương ước xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa và nhiệt tình đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới câng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

01192.MTS.Still001.jpg

Trong công tác chăm sóc người cao tuổi, hội người cao tuổi xã Vũ Bản luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả các chính sách của đảng và nhà nước đối với người cao tuổi. Duy trì chế thăm hỏi, công tác mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi hàng năm. Xây dựng và phát triển các loại hình câu lạc bộ người cao tuổi theo phương châm “ Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội ". Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 hội người cao tuổi xã Vũ Bản thường xuyên duy trì hoạt động của các câu lạc bộ: Bóng chuyền hơi, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, đi bộ, câu lạc bộ thơ. . 5 năm qua, hội đã phát triển được 476 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên 1.538 hội viên.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 hội Hội Người cao tuổi xã Vũ BẢn tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao", “nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tuyên truyền, tập hợp, động viên người cao tuổi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách HCM; tham gia sinh hoạt Hội, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Trưởng ban Đại diện Người cao tuổi huyện đã biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội Người cao tuổi xã Vũ Bản đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Người cao tuổi xã cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: Tiếp tục tuyên truyền vận động người thân tích cực tham gia thực hiện các chính sách pháp luật của đảng, nhà nước. Tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả chăm sóc người cao tuổi. Đặc biệt,  bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền xã, thông qua phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng" để cùng xã nhà thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu của xã nhà.

01261.MTS.Still001.jpg

       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các thành viên, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội người cao tuổi huyện trong thời gian tới./.


đài truyền thanh Bình Lục