Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Bình Lục lần thứ VI

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Bình Lục lần thứ VI
Sáng ngày 20/6/2022, Ban đoàn kết công giáo huyện đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam; ông Đoàn Đức Thuận, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo tỉnh. Đại biểu huyện có đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ban Dân vận Huyện ủy; Uỷ ban MTTQ huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam huyện; Công an, Quân sự huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn cùng 70 đại biểu đại diện cho người công giáo trên địa bàn huyện.

00778.MTS.Still001.jpg

Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện  lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 khẳng định: Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào giáo dân huyện nhà đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ phát động; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo", với 10 nội dung “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo" đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...Tỷ lệ gia đình công giáo đạt danh hiệu văn hoá đạt 93%. Trong nhiệm kỳ, có 315 thanh niên là người công giáo lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, các cơ sở thờ tự được xây dựng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hoạt động của tôn giáo ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện.

Bên cạnh đó, đồng bào công giáo đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Toàn huyện có 34 vị tham gia vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 25 vị là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, 63 vị là Uỷ viên Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn, 81 vị tham gia các đoàn thể nhân dân. 

Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện nhà thời gian qua, từ đó rút ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027.

01287.MTS.Still001.jpg

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Ban đoàn kết công giáo tỉnh và đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã  ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện cũng như những đóng góp lớn lao của đồng bào Công giáo Bình Lục vào sự phát triển của quê hương, nhất là các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, từ thiện xã hội.

Để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Bình Lục phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các chức sắc, chức việc, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện và bà con giáo dân phát huy hơn nữa những giá trị đạo đức của tôn giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

01292.MTS.Still003.jpg

 Tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, tham gia tích cực trong các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo củng cố tổ chức Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban ĐKCG huyện hoạt động có hiệu quả, đưa phong trào thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo ngày càng phát triển.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện lần thứ VI, hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

​ 


Đài Bình Lục