Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đài PT-TH Hà Nam và Huyện ủy Bình Lục ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Tin tức - Sự kiện  
Đài PT-TH Hà Nam và Huyện ủy Bình Lục ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền
Chiều 9/3, Đài PT-TH Hà Nam và Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giai đoạn 2023 – 2025. Các đồng chí: Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục; Vũ Tiến Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Hà Nam chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất nội dung phối hợp tuyên truyền. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Bình Lục; những kết quả đạt được trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đặc biệt là kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh, của huyện; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển KT-XH, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, quảng bá những nét đẹp truyền thống, văn hóa, những địa danh mang dấu ấn lịch sử và giá trị văn hóa vùng đất, con người Bình Lục.

Đồng chí Vũ Tiến Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Hà Nam phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện của mỗi bên. Theo đó, Huyện ủy Bình Lục thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin cho Đài PT-TH tỉnh những nội dung trọng tâm, trọng điểm về việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh…, các chương trình dự án đang triển khai, tổ chức thực hiện trên địa bàn; tạo điều kiện cho phóng viên của Đài được tiếp cận với các sự kiện, thực tế ở cơ sở... để có những tin, bài phản ánh kịp thời trên sóng truyền hình, phát thanh, trang thông tin điện tử, bảo đảm tính thời sự, chính xác. Hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện các tin, bài, phóng sự chuyên đề phát sóng PT-TH và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đài PT-TH Hà Nam.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025

Về phía Đài PT-TH tỉnh sẽ phối hợp với Huyện ủy Bình Lục xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử; Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng chuyên đề về các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Chịu trách nhiệm kiểm duyệt về nội dung, chất lượng tin, bài, phóng sự…

Đài PT-TH Hà Nam tặng quà lưu niệm cho Huyện ủy Bình Lục
Huyện ủy Bình Lục trao tặng quà kỷ niệm cho Ban Lãnh đạo Đài PT-TH Hà Nam
Huyện ủy Bình Lục trao tặng quà kỷ niệm cho Ban Lãnh đạo Đài PT-TH Hà Nam


Hanamtv.vn