Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Tuyên truyền, Phổ biến  
Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
Ngày 26/12/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện ban hành Kế hoạch số 23/KH-BCĐ về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.
Xem chi tiết tại đây./23.KH-BCĐ.pdf