Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Công an huyện Bình Lục tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Tin tức - Sự kiện An ninh trật tự  
Đảng ủy Công an huyện Bình Lục tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Khoá XI; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng"; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng",  ngày 02/11/2018, Đảng ủy Công an huyện tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Bình, nguyên Phó trưởng Công an huyện Bình Lục.

Đảng ủy Công an huyện Bình Lục tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng.JPG

Đồng chí Trung tá Doãn Thái Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Bình.

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Công Bình không chỉ là sự ghi nhận quá trình cống hiến của Đảng đối với cá nhân đồng chí Bình mà còn là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ Công an huyện. Qua đó, góp phần giáo dục sâu sắc ý nghĩa về truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, việc tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ.​

Xuân Khánh (Công an Bình Lục)