Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 20...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều 15/3, Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS) huyện Bình Lục tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự huyện.
Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định mục tiêu giải pháp lãnh đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu dự hội nghị.

Kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ qua cho thấy, ĐUQS huyện Bình Lục đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo đảng bộ và LLVT huyện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, trong đó một số nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu.

ĐUQS huyện đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm; tổ chức biên chế của LLVT huyện đảm bảo đúng quy định; chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nền nếp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

ĐUQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá về: Tổ chức xây dựng lực lượng; huấn luyện, thực hiện chế độ nền nếp chính quy, rèn kỷ luật; cải cách hành chính quân sự. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được nâng cao. Công tác hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định mục tiêu giải pháp lãnh đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư ĐUQS huyện phát biểu kết luận hội nghị.
Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định mục tiêu giải pháp lãnh đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 20202025
Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, ĐUQS huyện Bình Lục đã kiểm điểm những mặt còn hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Theo đó, tiếp tục quán Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ nghị quyết đề ra, ĐUQS huyện Bình Lục xác định một số chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung tham mưu giúp Huyện uỷ, UBND huyện triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, đề án của tỉnh, huyện về công tác QPĐP; hoàn thành xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu; tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch đất xây dựng trụ sở ban CHQS cấp xã; chỉ đạo 8 xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (hoàn thành trong năm 2023); phấn đấu đến năm 2025 có 90% chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự trở lên; 50% phó chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự trở lên; kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu (tỷ lệ khá giỏi cao); phấn đấu trong năm 2023, 2024 hoàn thành xây dựng và triển khai đề án tăng gia sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại khu quân sự.


Báo Hà Nam