Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Quân sự huyện Bình Lục xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Tin tức - Sự kiện  
Đảng ủy Quân sự huyện Bình Lục xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm
Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
 Hội nghị ĐUQS huyện Bình Lục ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, ĐUQS huyện Bình Lục đã tập trung tham mưu giúp Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP); ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đạt kết quả thiết thực.

Đảng uỷ đã chỉ đạo thành lập 17 chi bộ quân sự xã, thị trấn đúng quy định Điều lệ Đảng; triển khai thủ tục đầu tư dự án “Xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu huyện”. Trong công tác tuyển quân, huyện đã hoàn thành bàn giao 207 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, trong đó 45 công dân được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức đón, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 161 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, phối hợp nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất...

Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, ĐUQS huyện Bình Lục cũng nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ĐUQS huyện Bình Lục xác định: tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra.

Đảng uỷ Quân sự huyện Bình Lục xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đại biểu lãnh đạo Ban CHQS huyện Bình Lục phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ĐUQS huyện Bình Lục. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ĐUQS huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt những giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP.

Tham mưu giúp Huyên uỷ, UBND huyện có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ QS, QP; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết ĐUQS huyện đề ra trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ quy định; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, rèn kỷ luật; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng trên địa bàn.

Quan tâm xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.


Báo hà nam