Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các dự án

Danh sách các dự án

1. Dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh KTB (giai đoạn 2)

2. Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH02 kéo dài đoạn từ ngã tư An Nội đến thôn Đội xã An Nội

3. Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà thiếu nhi huyện Bình Lục​