Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn của UBND Huyện, danh sách Lãnh đạo, CBCNV,

Giới thiệu chung Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn  
Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn của UBND Huyện, danh sách Lãnh đạo, CBCNV,

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

Tên cơ quanHọ và tênChức vụSố điện thoạiChức năng nhiệm vụ
Văn phòng HĐND - UBND huyệnLê Gia Ngọc
Chánh Văn phòng097.3333.646

Tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về: Hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND hoặc Văn phòng UBND nơi thí điểm không tổ chức HĐND tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng HĐND và UBND hoặc Văn phòng UBND nơi thí điểm không tổ chức HĐND tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

 

Lê Anh TuấnPhó Chánh Văn phòng 
Nguyễn Thanh Tùng 
Nguyễn Thị Kim Oanh
  
Nguyễn Quốc Toản  
Tống Hải Quân  
Trần Quốc Sáng
  
Nguyễn Đức Giỏi  
Vũ Đại Côn  
Nguyễn Hoàng Sinh  
Phạm Tuấn Đạt  
Hà Thị Huyền  
Tống Thị Phương Thảo  
Chu Thị Lan Hương  
Phòng Tài nguyên  - MTNguyễn Thị Kim ThoaTrưởng phòng 0917.710.395
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).
Trịnh Minh MạnhPhó trưởng phòng 0988.905.329
Lại Thị Hải Yến  
Lê Ngọc Minh
  
Nguyễn Thị Mai
  

Phòng Nội vụTrần Mính Hải
Trưởng phòng
 0913.724.012
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.
Phạm Khả Hùng
​Phó Trưởng phòng
 0985.150.321
Trần Minh Ngọc
  
Đỗ Trong Đạt
  

  
Phòng Nông nghiệp & PTNTĐỗ Thế Trọng
Trưởng phòng 0986.597.573
Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;
Nguyễn Văn Nghĩa
Phó trưởng phòng 0979.023.078
Trần Thị Hồng Nhung
​Phó trưởng phòng​
 0869.371.286
Nguyễn Thị Thu Huyền  
Trần Thị Phượng  


Đỗ Thanh Tuyền
Lê Thị Thủy
  
Phòng Tư PhápNguyễn Trọng TuấnTrưởng phòng 0912.262.383
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Nguyễn Ngọc TrìuPhó trưởng phòng 0975.862.807
Nguyễn Thị Lan Anh  
Phòng Lao động TB&XHBùi Văn Việt
Trưởng phòng

 0912.228.185
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
Nguyễn Thị NguyệtPhó trưởng phòng 0978.158.378
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
Trần Minh Khuê  

  
Đào Thị Mơ  
Đào Thị Tình  

  
Phòng Tài chính - KHNguyễn Thị Hường
Trưởng phòng 0986.430.460

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.
Lê Văn HiểnPhó trưởng phòng 0913.386.576
levanbon@hanam.gov.vn

Dương Văn Thơ
Phó trưởng phòng​
 0984.577.701
duongvantho@hanam.gov.vn
Lã Thị Thoan  

Đỗ Trung Mô
  
Đào Thị Tâm  
Lại Thị Nam  

Phòng Y tếTrần Văn Dũng
Phó Trưởng phòng phụ trách
 0988.127.393
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình. *


 
Nguyễn Thị Hồng  
Vũ Thế Vinh
  
Đào Thị Tuyết  
Phòng Văn hóa - TT
Phạm Minh Khánh
Trưởng phòng

 0917.521.567
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.
Trần Viết ThànhPhó trưởng phòng 

Đào Duy Kiên  
Nguyễn Chiến Thắng  
Nguyễn Đình Phương  
Văn Thị Linh  
Đào Thị Mận  
Trần Thanh Huyền  
Nguyễn Hồng Hiệp  
Phòng Giáo dục - ĐTNguyển Thị OanhTrưởng phòng 0944.468.147
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
Trần Đình Cảnh
Phó trưởng phòng 0867.912.686

Nguyễn Ngọc Ánh  
Nguyễn Thị Thắm  
Nguyễn Đức Hậu  
Văn Thúy Anh  
Nguyễn Thị Bích Lợi  
Trần Văn Mạn  
Lại Xuân Trương  
Trần Đình Cương  
Trân Thị Uyên  
Nguyễn Thị HàVăn thư 
Nguyễn Thị Diệp  
Đỗ Đôn Nhương  
Nguyễn Thị Hằng  
Thanh traTrần Văn QuyếtChánh Thanh tra 0988.931.013
Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Trần Hữu Dân
Phó Chánh Thanh tra 0912.217.569
tranhuudan@hanam.gov.vn
Nguyễn Hữu Đạt
 
Lê Minh Giang
  
Trần Thị Trang
  
Nguyễn Văn Hưng
  


  
Phòng Kinh tế - HT
Nguyễn Hồng Thanh
 Trưởng phòng
 0915.108.178
Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.
Lã Xuân Hùng Phó trưởng phòng
 0988.111.747
​laxuanhung.bl@hanam.gov.vn
Đặng Thanh Tùng
 Phó trưởng phòng​
 0943.863.836


Trần Hữu Bình

Đào Ngọc Dũng
  

​Trần Văn Bộ
  
Tin liên quan