Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Danh sách người phát ngôn các xã, thị trấn

Tên xãHọ và tênChức vụSố điện thoại

Xã Bình Nghĩa

Email. ubndbinhnghia.bl@hanam.gov.vn

Phạm Quang ThắngChủ tịch UBND0982.863.724

Xã Tràng An

Email. ubndtrangan.bl@hanam.gov.vn

Vũ Văn HậuChủ tịch UBND0353.431.238

Xã Đồn Xá

Email. ubnddonxa.bl@hanam.gov.vn

Lê Văn ThuấnChủ tịch UBND0977.294.495

Thị trấn Bình Mỹ

Email. ubndbinhmy.bl@hanam.gov.vn

Phạm Quốc TuấnChủ tịch UBND0919.095.669

Xã La Sơn

Email. ubndlason.bl@hanam.gov.vn

Phạm Anh TuấnChủ tịch UBND0987.010.909

Xã Tiêu Động

Email. ubndtieudong.bl@hanam.gov.vn

Nguyễn Hồng SơnChủ tịch UBND0975.058.827

Xã An Lão

Email. ubndanlao.bl@hanam.gov.vn

Trần Trọng BanChủ tịch UBND0356.833.357

Xã An Đổ

Email. ubndando.bl@hanam.gov.vn

Đào Ngọc ThắngChủ tịch UBND xã0987.626.559

Xã Trung Lương

Email. ubndtrungluong.bl@hanam.gov.vn

Trần Hồng ThăngChủ tịch UBND0988.825.829

Xã An Nội

Email. ubndannoi.bl@hanam.gov.vn

Trần Xuân HoànChủ tịch UBND038.228.6226

Xã Bối Cầu

Email. ubndboicau.bl@hanam.gov.vn

Chu Văn SơnChủ tịch UBND0979.380.471

Xã Hưng công

Email. ubndhungcong.bl@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn DuyChủ tịch UBND0983.266.886

Xã Đồng Du

Email. ubnddongdu.bl@hanam.gov.vn

Trần Văn HùngChủ tịch UBND0973.552.862

Xã Vũ Bản

Email. ubndvuban.bl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thái NamChủ tịch UBND0912.325.597

Xã Ngọc Lũ

Email. ubndngoclu.bl@hanam.gov.vn

Đặng Văn CửChủ tịch UBND0982.723.212

Xã Bồ Đề

Email. ubndbode.bl@hanam.gov.vn

Trương Công MiênChủ tịch UBND0979.728.126

Xã An Ninh

Email. ubndanninh.bl@hanam.gov.vn

Phạm Trọng TâmChủ tịch UBND0942.010.715

​ 


Tin liên quan