Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã ở Bình Lục góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã ở Bình Lục góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN
Xác định rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, năm 2021 cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 5 xã (Bình Nghĩa, An Ninh, An Lão, Tràng An, Đồng Du). Các cuộc diễn tập tổ chức với nhiều nội dung và có những nội dung mới, song vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn mọi mặt, qua đó góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ QP-AN.
Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã ở Bình Lục góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN
Lực lượng dân quân cơ động xã Đồng Du diễn tập.

Trao đổi về công tác tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bình Lục cho biết: Mặc dù diễn ra trong thời điểm có dịch bệnh, song các địa phương, đơn vị đã khắc phục khó khăn, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cũng như tổ chức diễn tập, bảo đảm các cuộc diễn tập diễn ra đúng trình tự, nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong 5 xã tổ chức diễn tập năm nay, đội ngũ cán bộ đảm nhiệm các “vai diễn” (nhất là cán bộ chủ trì) đã có sự chủ động, tự tin, điều hành linh hoạt từng nội dung diễn tập. Đặc biệt, với vai trò chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của ban chỉ đạo diễn tập cấp trên nên mặc dù phương pháp diễn tập cấp xã năm nay có sự đổi mới nhưng các thành phần tham gia diễn tập tỏ ra khá chủ động, tự tin, linh hoạt trong quá trình chuẩn bị nội dung và thực hành diễn tập, bảo đảm tốt cương vị của mình. Cùng với đó, các nội dung diễn tập được triển khai sát với đặc điểm tình hình thực tiễn địa phương, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở, nhất là khi có những tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 5 xã của huyện Bình Lục diễn ra với nhiều nội dung, văn kiện phải tiến hành, trong đó có nội dung mới được đưa vào diễn tập, như: “Thực binh A2: giải thoát con tin, đánh chiếm lại mục tiêu”, yêu cầu công tác chuẩn bị phải sát thực tế, tổ chức chặt chẽ. Với sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của ban tổ chức, ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện, các xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Đội ngũ cán bộ chủ trì cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong cuộc diễn tập, thể hiện tốt nội dung diễn tập ở từng cương vị công tác.

Với nội dung diễn tập vận hành cơ chế, các vấn đề diễn tập, tình huống được kết cấu bảo đảm yêu cầu bám sát tình hình thực tế địa phương. Khi địa phương chuyển sang thời chiến, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được thể hiện xuyên suốt trong cuộc diễn tập thông qua việc đề ra biện pháp giải quyết đúng, trúng, kịp thời, xử lý tốt những tình huống xảy ra. Quá trình triển khai vận hành cơ chế, các ban, ngành, đoàn thể thể hiện rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử trí tình huống. Đặc biệt, cơ quan quân sự, công an đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp và tổ chức giải quyết tốt từng tình huống cụ thể. 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Phương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Du, cuộc diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong vận hành cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, quân sự, công an làm nòng cốt” trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở địa phương. Thông qua diễn tập đã rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác QP-AN, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của ban CHQS, công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân địa phương. Đồng thời, giúp Đảng ủy, UBND xã bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong thực hiện phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN những năm tiếp theo.

Về nội dung thực binh trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã ở Bình Lục (Giải thoát con tin, đánh chiếm lại mục tiêu), với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết đoán, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp xử lý nhanh, gọn, bảo đảm an toàn mọi mặt trong từng tình huống giả định.

Với tình huống thực hành bảo vệ mục tiêu trọng yếu ở địa phương và thực binh “sơ tán nhân dân; phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn”, LLVT các xã đã phát huy khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thể hiện sự chặt chẽ khi triển khai các biện pháp chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào thời chiến. Đảng ủy, UBND các xã triển khai kịp thời kế hoạch phòng không sơ tán khi hỏa lực không quân đánh phá vào địa bàn, các vị trí quan trọng và khu dân cư, khẩn trương sơ tán nhân dân, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. LLVT xã quyết liệt đánh trả không quân địch và khắc phục hậu quả cứu hỏa, cứu sập, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, sẵn sàng đối phó các tình huống cao hơn. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, khả năng vận dụng kỹ năng nghiệp vụ tinh thông của các lực lượng, những tình huống thực hành, thực binh đều bảo đảm đạt mục đích yêu cầu đề ra. 

Theo đánh giá của Trung tá Nguyễn Văn Hoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Bình Lục, thành công của các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị luyện tập công phu, cùng quyết tâm cao trong công tác huấn luyện các lực lượng. Tình huống thực binh mới, khá phức tạp so với trình độ của LLVT cấp xã, song các lực lượng tham gia diễn tập đã thể hiện tốt vai trò, khả năng ứng phó trước diễn biến phức tạp của tình hình. Các động tác thực hành dứt khoát, linh hoạt trong xử trí tình huống, khẳng định khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT xã trong ứng phó với những tình huống phức tạp về QP-AN, bảo đảm các cuộc diễn tập diễn ra an toàn và đạt mục đích, yêu cầu.


Báo ha nam online