Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 1.jpg

Ảnh Minh Họa.

Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

 

Theo đó, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cộng với mức điều chỉnh. (1)

 

Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:

 

Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hộiTỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu:
Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021
20 năm7,27%5,45%3,64%1,82%
20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng7,86%5,89%3,93%1,96%
20 năm 07 tháng - 21 năm8,42%6,32%4,21%2,11%
21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng8,97%6,72%4,48%2,24%
21 năm 07 tháng - 22 năm9,49%7,12%4,75%2,37%
22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng10,00%7,50%5,00%2,50%
22 năm 7 tháng - 23 năm10,49%7,87%5,25%2,62%
23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng10,97%8,23%5,48%2,74%
23 năm 07 tháng - 24 năm11,43%8,57%5,71%2,86%
24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng11,88%8,91%5,94%2,97%
24 năm 07 tháng - 25 năm12,31%9,23%6,15%3,08%
25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng10,91%8,18%5,45%2,73%
25 năm 07 tháng - 26 năm9,55%7,16%4,78%2,39%
26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng8,24%6,18%4,12%2,06%
26 năm 07 tháng - 27 năm6,96%5,22%3,48%1,74%
27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng5,71%4,29%2,86%1,43%
27 năm 07 tháng - 28 năm4,51%3,38%2,25%1,13%
28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng3,33%2,50%1,67%0,83%
28 năm 07 tháng - 29 năm2,19%1,64%1,10%0,55%
29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng1,08%0,81%0,54%

0,27%

 

 

Mức lương hưu sau điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội. 

 

Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018 thì thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại (1) nêu trên trước, sau đó được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

 

Nghị định có hiệu lực từ 24/12/2018.

 

(Theo chinhphu.vn)