Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn đại biểu HĐND huyện Bình Lục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Đoàn đại biểu HĐND huyện Bình Lục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), các tổ đại biểu HĐND huyện Bình Lục tổ chức tiếp xúc với cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

477_3958.MXF.Still001.bmp

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND huyện Bình Lục đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện gửi tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và từ sau kỳ họp đến nay.

470_2933.MXF.Still001.jpg

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri Bình Lục đã ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện một số vấn đề: Nhà nước tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cho các địa phương sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, thuỷ lợi nội đồng, nhà văn hoá thôn; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thuốc BVTV; điều chỉnh tăng giá cấp bù thuỷ lợi công ích, tăng định mức thu gom rác thải tại khu vực nông thôn; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng khi nhận chế độ. Vấn đề ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sạch cũng được cử tri quan tâm kiến nghị.

470_2946.MXF.Still001.jpg
477_4019.MXF.Still001.bmp

Đại diện các tổ đại biểu HĐND huyện Bình Lục  đã lên tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri  thuộc thẩm quyền. Vấn đề cử tri quan tâm sẽ được đoàn đại biểu HĐND huyện gửi đến ngành chức năng xem xét, giải quyết và tổng hợp trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện  khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục