Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng du gieo trồng hơn 145 ha cây vụ động

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Đồng du gieo trồng hơn 145 ha cây vụ động
Đến thời điểm này, xã Đồng Du đã gieo trồng được hơn 145 ha cây vụ đông, trong đó có 125 ha cây vụ đông trên đất hai lúa.

 Diện tích cây vụ đông được gieo trồng chủ yếu ở các thôn An Bài 1, An Bài 2, Quyết Thắng với cây chủ lực là: Ngô hơn 33 ha, bí xanh, bí đỏ 39 ha, đậu tương 10 ha. Để bà con yên tâm sản xuất, các HTXDVNN đã hỗ trợ giống đậu tương 100 nghìn đồng/sào và phục vụ việc bơm tưới, tiêu, bảo vệ. Hiện nay, toàn bộ diện tích cây trồng của xã đang phát triển tốt. Để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, các HTXDVNN tiếp tục khuyến khích bà con mở rộng diện tích gieo trồng một số loại cây vụ đông ngắn ngày./.

Theo Báo Hà Nam​