Skip Ribbon Commands
Skip to main content

“Gần dân, trọng dân" trong thực hiện công tác dân vận chính quyền ở Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông tin cần biết  
“Gần dân, trọng dân" trong thực hiện công tác dân vận chính quyền ở Bình Lục
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới tác phong, chủ động giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân là những việc làm cụ thể được cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các cấp, ngành ở Bình Lục thực hiện nhằm tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Đến trụ sở Đảng ủy, UBND thị trấn Bình Mỹ để thực hiện một số TTHC liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, anh Nguyễn Trung Hanh (tiểu khu Bình Thành) nhận thấy những nguyện vọng, đề nghị của mình được cán bộ có thầm quyền lắng nghe, giải thích và hướng dẫn chu đáo, tiết kiệm nhiều thời gian chờ đợi, công sức đi lại. 

Anh Hanh chia sẻ: Thời gian qua, không chỉ cán bộ chính quyền cơ sở mà CBCCVC các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã có sự đổi mới toàn diện về tinh thần, thái độ, tác phong làm việc. Đặc biệt, khi người dân có những nhu cầu, đề xuất chính đáng luôn được CBCCVC các cấp, ngành chủ động xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm. 

Cùng với đó, cán bộ là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong huyện chủ động bố trí, thực hiện nghiêm lịch tiếp dân, đối thoại, trả lời những yêu cầu, đề nghị hợp pháp của nhân dân. Do vậy, số đông nhân dân rất vui mừng, tin tưởng, đồng thuận ủng hộ định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra.

Không riêng thị trấn Bình Mỹ, thời gian qua nội dung công tác dân vận luôn được chính quyền các xã, thị trấn ở Bình Lục cụ thể hóa bằng những biện pháp, việc làm phù hợp, thiết thực. 

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trước hết Huyện ủy tập trung quán triệt, hướng dẫn đội ngũ CBCCVC cụ thể hóa tinh thần, nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trên cơ sở bảo đảm đúng chủ trương chính sách gắn với đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhất là khi triển khai các chương trình, dự án, mô hình. 

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền cơ sở, đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC; yêu cầu đội ngũ CBCCVC thực hiện nhiệm vụ thể hiện rõ tác phong chuyên nghiệp, phục vụ, tiếp nhận và trả kết quả cho nhân dân thông qua bộ phận “một cửa" bảo đảm nhanh, gọn, kịp thời, chính xác. Mặt khác, để kịp thời lắng nghe, nắm bắt, hạn chế những bức xúc nảy sinh từ cơ sở, Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cán bộ là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện về dự sinh hoạt chi bộ, dự họp với nhân dân. 

Lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu cũng thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe, trả lời và yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong 10 tháng năm 2018, Thường trực Huyện ủy đã đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên hội phụ nữ; cán bộ, đoàn viên đoàn thanh niên; CBCCVC các ngành giáo dục, y tế... 

Theo kế hoạch, 2 tháng cuối năm, Bí thư Huyện ủy sẽ có buổi đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã An Đổ. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng, duy trì các mô hình phù hợp theo hướng để CBCCVC tiếp xúc, làm việc gần gũi, trực tiếp hơn nữa với nhân dân.

Cùng với những biện pháp trên, nhằm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đã chỉ đạo triển khai xây dựng 42 mô hình liên kết với 7 doanh nghiệp để sản xuất, gia công lúa, rau, củ, quả hàng hóa (tổng diện tích trên 459 ha). Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), dự kiến năm 2018, toàn huyện có 16/18 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. 

Công tác quản lý đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân, chính vì vậy chính quyền các cấp ở Bình Lục tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với rà soát, phân loại, xử lý nghiêm sai phạm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng được tập trung thực hiện, 5 năm qua Bình Lục đã có 15.600 lao động được giải quyết việc làm mới. Chế độ, chính sách cho người có công, người nghèo, cận nghèo (hỗ trợ tiền điện, mua thẻ bảo hiểm y tế…) được thực hiện nghiêm túc.

Các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện cũng đã thăm hỏi, tặng quà 113.415 lượt đối tượng nhân ngày lễ, Tết, kỷ niệm lớn của đất nước (với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng, 525 tấn gạo). Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 5 năm qua, UBND huyện đã tổ chức 25 cuộc đối thoại trực tiếp cùng nhân dân với những nội dung chủ yếu về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, lĩnh vực quản lý đất đai…; 100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn bảo đảm đúng pháp luật, thời gian quy định.

Những việc làm cụ thể, thiết thực theo phương châm “gần dân, trọng dân", quan tâm giải quyết kịp thời nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bình Lục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nghiêm túc đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo nền tảng phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng huyện NTM./.

Nguyễn Hằng

04/12/2018

Theo Báo Hà Nam điện tử