Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ghi nhận từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Lục năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ghi nhận từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Lục năm 2022
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Bình Lục năm 2022 thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Thông qua diễn tập đã góp phần không nhỏ nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp ở Bình Lục, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT), bảo đảm khả năng ứng phó trước những tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh (QP-AN) có thể xảy ra trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bình Lục nhấn mạnh: Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài và có tầm quan trọng đặc biệt. Trong những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn huyện luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc. LLVT huyện được chăm lo xây dựng, củng cố, phát triển bảo đảm về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật ngày một nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng nhân dân và các LLVT cần phải chủ động hơn nữa trong ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Cuộc diễn tập KVPT huyện Bình Lục có ý nghĩa hết sức quan trọng khẳng định cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp hiệp đồng xử lý những tình huống xảy ra trên địa bàn. Từ đó, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ QP-AN, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ghi nhận từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Lục năm 2022
Trung đội pháo phòng không 12ly7 của Tiểu đoàn bộ binh huyện Bình Lục diễn tập thực binh. Ảnh: Hương Giang

Cuộc diễn tập KVPT huyện Bình Lục diễn ra với tình huống giả định: Xảy ra những diễn biến phức tạp về QP-AN, để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc KVPT của huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung cuộc diễn tập được triển khai theo đúng cơ chế, vận hành với các giai đoạn cụ thể. Được tổ chức cùng lúc ở 2 cấp (huyện, xã) quy mô lớn với nhiều nội dung, diễn ra ở nhiều khu vực, yêu cầu huy động bảo đảm nhiều về vật chất, phương tiện, trang bị vũ khí... song với tinh thần, trách nhiệm cao cùng sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các lực lượng tham gia, cuộc diễn tập KVPT huyện Bình Lục đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phần vận hành cơ chế được chỉ đạo thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất các LLVT thuộc quyền”… Với 9 nội dung diễn tập vận hành cơ chế, các nội dung diễn ra đúng trình tự, bảo đảm phù hợp, ngắn gọn, khẩn trương. Đội ngũ cán bộ chủ trì và các thành phần tham gia diễn tập đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chuẩn bị và thực hành diễn tập bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cá nhân trong từng tình huống, giai đoạn, diễn biến cụ thể.

Cuộc diễn tập diễn ra với nhiều nội dung thực binh, thực hành như: Diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị huyện; báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các trung đội dân quân cơ động; thực hành di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị vào căn cứ chiến đấu; thực binh đánh khủng bố, giải cứu con tin, cứu nạn, cứu hộ; đánh địch đột nhập vào KVPT then chốt của huyện... Với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, tích cực của Ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập tỉnh, các nội dung diễn tập thực hành được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Với nội dung diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị huyện; báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các trung đội dân quân cơ động, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bình Lục đã chủ động rà soát nguồn, tham mưu với UBND huyện ra quyết định giao chỉ tiêu cho từng địa phương kịp thời, đúng nguyên tắc, thực hành kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị của Tiểu đoàn bộ binh huyện theo kế hoạch. Qua kiểm tra, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị, huy động nguồn bàn giao cho đơn vị bảo đảm đúng thời gian, đủ số lượng, chất lượng tốt. 448 quân nhân dự bị được huy động là những quân nhân có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ; trên 500 dân quân cơ động của 17 xã, thị trấn được báo động kiểm tra bảo đảm tốt quân số, chặt chẽ, đúng quy định.

Đặc biệt ấn tượng là 2 nội dung thực binh đánh địch đột nhập một phần KVPT then chốt và đánh khủng bố, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn của bộ đội và Công an huyện. Nội dung đánh khủng bố giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn do Công an huyện thực hiện diễn ra đúng kịch bản, hành động của các bộ phận nhịp nhàng, động tác khẩn trương, khả năng thao tác, sử dụng các loại vũ khí trang bị mang tính chuyên nghiệp cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với nội dung thực binh đánh địch đột nhập một phần KVPT then chốt, quá trình diễn tập đã huy động 220 quân nhân dự bị, 301 dân quân cơ động và dân quân binh chủng huấn luyện trong thời gian dài ngày có sử dụng nhiều vũ khí trang bị, đạn hơi thuốc nổ, song với tinh thần trách nhiệm cao các lực lượng đã hoàn thành tốt nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt. Các tình huống diễn tập thực binh được kết cấu chặt chẽ, sát thực tế, công tác chỉ huy, điều hành linh hoạt, kiên quyết, đúng thời cơ; hành động của các lực lượng tham gia diễn tập đã thể hiện tốt bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, xử trí tốt tình huống về QP-AN xảy ra.

Ghi nhận từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Lục năm 2022
Các đồng chí lãnh đạo tặng quà lực lượng diễn tập thực binh.

Đánh giá về cuộc diễn tập, đồng chí Trần Xuân Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập huyện Bình Lục cho biết: Cuộc diễn tập đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thành công nhất của cuộc diễn tập KVPT huyện Bình Lục đó là các lực lượng tham gia diễn tập đã thể hiện đầy đủ yêu cầu vận hành cơ chế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định số 21 của Chính phủ về xây dựng KVPT và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Thông qua diễn tập tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về đường lối quân sự của Đảng, đánh giá đúng thực chất tiềm lực KVPT của huyện và trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, giúp cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tham gia diễn tập đúc rút kinh nghiệm, nhận rõ những tồn tại, hạn chế, tiếp tục củng cố, bổ sung các phương án tác chiến cho phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, qua diễn tập nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, diễn tập của LLVT huyện, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ QP-AN. Qua đó, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN, củng cố thế trận KVPT vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội ở địa phương.​


Báo Hà Nam