Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

Tuyên truyền, Phổ biến  
Hà Nam hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam
Sáng 8/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị Hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách pháp luật.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh…

Hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cho biết: Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức PBGDPL ngày càng đổi mới, đa dạng, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đã được triển khai, nhân rộng; nhiều tấm gương điển hình trong công tác PBGDPL được tôn vinh, khen thưởng.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được rà soát, củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả những ngày trong năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai từ tỉnh tới cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được giao theo quy định.

Tăng cường hơn nữa việc triển khai, hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành để sớm đi vào cuộc sống...

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc định hướng dư luận và nhiệm vụ xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng NTM và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, lĩnh vực, địa phương ở từng giai đoạn, thời điểm.

Hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò, hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội ... Xây dựng và nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL. Khuyến khích, thu hút các hoạt động xã hội hóa trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo dân chủ, công bằng và văn minh.

Hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh trao tặng sách pháp luật cho các địa phương.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng trao tặng sách pháp luật cho các địa phương.

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt, giới thiệu một số nội dung về  kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách pháp luật. Đây là một nội dung quan trọng để triển khai hiệu quả, kịp thời Để án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn.​


Báo Hà Nam