Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hai xã Bình Nghĩa, An Ninh huyện Bình Lục tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hai xã Bình Nghĩa, An Ninh huyện Bình Lục tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
Ban tổ chức diễn tập hai xã Bình Nghĩa và An Ninh huyện Bình Lục tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

Trên cơ sở đề mục, xã Bình Nghiã và xã An Ninh đã thực hành diễn tập theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong 7 nội dung diễn tập, các lực lượng tham gia đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ. Đặc biệt, phần diễn tập thực binh đã được các lực lượng thực thi đảm bảo theo đúng trình tự, nguyên tắc, có sự vận dụng linh hoạt, sát với điều kiện thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu công tác huấn luyện diễn tập, tạo sự sinh động trong diễn tập, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thông qua diễn tập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng quân sự  - công an là nòng cốt trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở./.​


Đài truyền thanh