Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Bình Lục khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề

Tin tức - Sự kiện  
HĐND huyện Bình Lục khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề

Thường trực HĐND huyện Bình Lục vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện quy trình về công tác tổ chức cán bộ và quyết định một số nội dung quan trọng.

01064.MTS.Still001.bmp

Trên cơ sở tờ trình của UBND huyện Bình Lục về việc kiện toàn bầu bổ sung các Ủy viên UBND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành thảo luận và nhất trí bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối các ông: Đỗ Thế Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyên; Phạm Minh Khánh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

01077.MTS.Still001.bmp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Bình Lục đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhất trí cho thôi làm  làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Thanh Sơn do chuyển công tác khác.


Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Bình Lục đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng./.


Đài truyền thanh Bình Lục