Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện: Giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất

Tin tức - Sự kiện  
HĐND huyện: Giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất
Ngày 25/10/2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.
Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Dũng, PBT, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

01571.MTS.Still001 (1).jpg

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 3 kỳ họp đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục và phát huy dân chủ. Thường trực, các ban, đại biểu HĐND huyện đã thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.

01585.MTS.Still001.jpg

Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công 34 kỳ họp đảm bảo quy định, ban hành 229 nghị quyết tập trung vào kiện toàn bầu các chức danh HĐND, UBND, các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM kiểu mẫu và các nhiệm vụ khác của địa phương.

01590.MTS.Still001.jpg

 Thường trực HĐND huyện đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện các quyết định quy phạm pháp luật, thực hiện các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX./.​


Đài truyền thanh Bình Lục