Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả những mô hình điểm học tập và làm theo Bác ở Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Hiệu quả những mô hình điểm học tập và làm theo Bác ở Bình Lục
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' BTV Huyện ủy Bình Lục đã xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện toàn khóa 2015 - 2020 tới các chi, đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ đã xây dựng các mô hình điểm, học tập theo chuyên đề từng năm, bước đầu phát huy tốt hiệu quả.

​Việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, đã được Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chỉ thị  và chuyên đề toàn khóa. 

Cụ thể, năm 2017, Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ba mô hình điểm được các Đảng bộ triển khai đó là: Đảng ủy xã Tràng An với mô hình “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân''; Chi bộ HTXDVNN An Ninh với mô hình “Nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế''; Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thọ với mô hình “Nêu cao vai trò trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh trong việc phối hợp với Ban Công an xã bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xóm''.

Qua một năm thực hiện, Huyện ủy Bình Lục đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả của mô hình “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân'' của Đảng bộ xã Tràng An. Kết quả, xã đã đầu tư gần 2 tỷ đồng sửa chữa nhà làm việc, trang bị cơ sở vật chất của bộ phận “một cửa", trong đó thiết kế 50% chỗ ngồi cho công dân đến làm việc. Bàn làm việc tại bộ phận “một của" được lắp đặt hệ thống quầy gỗ với bảng hiệu đầy đủ của lãnh đạo UBND xã và cán bộ thuộc 4 lĩnh vực: địa chính - xây dựng; văn phòng – thống kê; tư pháp – hộ tịch; lao động – thương binh, xã hội để nhân dân dễ liên hệ. Thủ tục hành chính và các khoản lệ phí đều được công khai niêm yết rõ ràng. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, xã quan tâm công tác đào tạo cán bộ tại bộ phận “một cửa", với tinh thần làm việc hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Mô hình này đã được nhân dân đánh giá cao và nhanh chóng nhân ra diện rộng. Kết quả từ tháng 1/2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Lục đã tiếp nhận giải quyết 6.724 hồ sơ, trong đó có 91% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Hai mô hình:  “Nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế'' của HTXDVNN An Ninh và “Nêu cao vai trò trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh trong việc phối hợp với Ban Công an xã bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xóm''của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thọ cũng nhanh chóng phát huy hiệu quả. Cụ thể, tại xã An Ninh đã quy hoạch được vùng đất bãi trồng hơn 4.000 gốc cam Đường Canh, năm 2017 cho thu hoạch khoảng 200 tấn quả. Mô hình tích tụ ruộng đất trồng cây ăn quả, sản xuất nông nghiệp tập trung ở An Ninh đã được nhân ra diện rộng trong toàn huyện. 

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục tiếp tục hướng dẫn các đảng bộ học tập theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan đến tác phong, phong cách của người đứng đầu để tập trung chỉnh sửa. Trong sinh hoạt, thảo luận nội dung lựa chọn, từng đảng viên liên hệ cụ thể việc học tập phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và phương hướng phấn đấu.

Đồng chí Chu Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục cho biết: Quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy Bình Lục là cấp ủy, người đứng đầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích yêu cầu cũng như nội dung của chỉ thị. Đối với các tập thể, cá nhân khi đăng ký làm theo tấm gương của Bác phải rõ ràng, không chung chung, có hiệu quả thiết thực với đơn vị công tác. Quá trình tổ chức thực hiện, các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tốt việc học tập, có kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị, nắm rõ số lượng cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo để việc học tập được triển khai sâu rộng và nhanh chóng phát huy hiệu quả ở các chi, đảng bộ.

Theo Báo Hà Nam